• Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάρτα καυσαερίων.

  02-09-2014

  Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάρτα καυσαερίων.   Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για κάρτα καυσαερίων σχολικού λεωφορείου. Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 3 Σεπτεμβρίου 2014 έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2014, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.   Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου Νικολέττα Μπέντα

  Περισσότερα...

 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανταλλακτικά σχολικού λεωφορείου.

  02-09-2014

    Βόλος: 2/9/2014 Αρ. Πρωτ: 7140/ΔΕ1179   Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανταλλακτικά σχολικού λεωφορείου.   Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για ανταλλακτικά σχολικού λεωφορείου. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η αγορά 1 πάουλο πόρτας και 2 μεντεσσέδων. Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 3 Σεπτεμβρίου 2014 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2014, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.   Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου Νικολέττα Μπέντα

  Περισσότερα...

 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αλλαγή ελαστικών σχολικού λεωφορείου.

  02-09-2014

    Βόλος: 2/9/2014 Αρ. Πρωτ: 7137/ΔΕ1177   Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αλλαγή ελαστικών σχολικού λεωφορείου.   Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αλλαγή ελαστικών σχολικού λεωφορείου διαστάσεων 225/65116. Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 3 Σεπτεμβρίου 2014 έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2014, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.   Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου Νικολέττα Μπέντα

  Περισσότερα...

 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συντήρηση σχολικού λεωφορείου.

  02-09-2014

    Βόλος: 2/9/2014 Αρ. Πρωτ: 7141/ΔΕ1180   Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συντήρηση σχολικού λεωφορείου.   Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για συντήρηση σχολικού λεωφορείου. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η αλλαγή σε τακάκια εμπρός, τακάκια πίσω φρένων, ροδέλα κάρτερ, φίλτρο λαδιού, λάδια, φίλτρα αέρος και φίλτρο πετρελαίου. Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 3 Σεπτεμβρίου 2014 έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2014, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.   Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου Νικολέττα Μπέντα

  Περισσότερα...

 • Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

  27-08-2014

  Βόλος, 25/8/2014Αριθ. Πρωτ.: 6928 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓια την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -∆Η.ΠΕ.ΘΕ. -  ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.2.    Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.3.    Τις διατάξεις του εδαφίου ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009«Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο».4.    Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014.5. Την υπ’ αρίθµ. 19/2014 (αρ. πρωτ. 16326/23-4-2014) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε την οποία η πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών κατά το χρονικό διάστηµα των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών.6.    Την ...

  Περισσότερα...

 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΑΚ Αρ. Πρωτ 6850/1130 Θέμα : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΑΚ

  21-08-2014

  Βόλος,21/8/2014                                                                                    Αρ. Πρωτ 6850/1130 Θέμα : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΑΚ Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια υλικών για ΕΑΚ. Σπιράλ σύνδεσης 80cm ½’’ τεμ4. Τηλέφωνο 34-4265/5 τεμ4. Σχαράκια inox 12x12 τεμ5. Πένσα μόνωσης βενμαν 1000wτεμ2. VEROLAC 49 0,75L τεμ7. Διαλυτικό νίτρου 0,75L τεμ 2. SPREY VIVE τεμ3. Ρολλό  ROLLEX 24cm τεμ 2. Δεματικά μαύρα 360χ4,80 τεμ 3.(πακέτα) Σπρέι επαφών τεμ 1. Κλειδαριά κουτιαστή FF τεμ1. Κλειδαριές LOGOLINE 45 τεμ2. Λάστιχο ½ SUPERμέτρα 8. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι την Δευτέρα 25/8/2014,12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως - Καραμπατζάκη τηλ επικοινωνίας 2421071770 Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ   

  Περισσότερα...

 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑ

  20-08-2014

  Βόλος,20/8/2014                                                                                                       Αρ. Πρωτ. 6833/1126 Θέμα : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑ                                                                                                              Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί στην επισκευή βλαβών στις σωληνώσεις στο υπόγειο του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας Βόλου ως εξής: Α) ΥΛΙΚΑ Βάνα νερού σφαιρική 4’’                                τεμ.2. Βάνα νερού σφαιρική 3’’                                τεμ.3. Βάνα νερού σφαιρική 2’’                                τεμ.7. Σωληνομαστοί διαφόρων διατομών 20cm       4’’ 4τεμ, 3’’ 9τεμ, 2’’ 13τεμ. 21 μέτρα σιδεροσωλήνα 4’’ 18 μέτρα σιδεροσωλήνα 3’’ Φλάτζες βανών διαφόρων διατομών                       4’’τεμ2, 3’’τεμ2, 2’’τεμ2. Ρακόρ μάυρο 4’’ συνδέσεως                                     τεμ2. Μόνωση έως 4’’                                              40 μέτρα. Σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας stopcore έως 600.00 kcal/h       τεμ. 2 Σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας stopcore από 600.00 kcal/h       τεμ. 2 Β) ΕΡΓΑΣΙΑ Άδειασμα της εγκατάστασης από νερό Τοποθέτηση των παραπάνω υλικών Γέμισμα εγκατάστασης με νερό Έλεγχος και δοκιμή Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους, μέχρι τη Δευτέρα 25/8/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως - Καραμπατζάκη...

  Περισσότερα...

 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

  07-08-2014

  Βόλος, 07.08.2014                                                                                    Αρ. Πρωτ 6664/Δ.Α.1086/2014 Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ              Ν.ΙΩΝΙΑΣ Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  προμήθεια του κάτωθι υδραυλικού υλικού 10 ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ  ½ 6 ΒΡΥΣΕΣ  ½ 10 ΦΛΟΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ (ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ) 4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) 4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ {ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ) 10 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΝΤΟΥΣ ½ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους ξεχωριστά για εργασία και υλικά , μέχρι  την Δευτέρα 11/8/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως - Καραμπατζάκη  τηλ επικοινωνίας 2421071770 Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  Περισσότερα...

 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  01-08-2014

  Βόλος,1/8/2014                                                                                    Αρ. Πρωτ 6596/1064 Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  προμήθεια ηλεκτρολογικό υλικό Αθλητικό κέντρο Νεότητας. 2 χρονοδιακόπτες 3 σειρών  με μπαταρία ράγας. 1 εξωτερικό πίνακα 6 θέσεων. 2 ενδεικτικές λυχνίες. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους  , μέχρι  την Δευτέρα 4/8/2014,12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως - Καραμπατζάκη  τηλ επικοινωνίας 2421071770 Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  Περισσότερα...

 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΤΒΑ

  01-08-2014

  Βόλος,1/8/2014                                                                                    Αρ. Πρωτ 6520/1063 Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΤΒΑ Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου ΕΤΒΑ. Ηλεκτρόδιο  γείωσης Φ16χ1500St/E-Cuτεμ1 Σφικτήρας γείωσης Φ16 1316200 τεμ1. Καλώδιο HO7V-R(NYA)16κιτρινοπράσινο μετ5. Καλώδιο Ε1W-R(NYY) 5X10+1.5 στροφείο μετ.10., Εξωτερικός πίνακας 3 σειρών 36MODμε πόρτα  ΙΡ40 τεμ1. Ε203-45 ραγοδιακόπτηςω3Ρ,40Α,0-1 τεμ1. D02/63 βάση ασφαλείας 3P63ANEOZEDτεμ1. Πώμα ΝΕΟΖΕD63A τεμ 3. ΦυσίγγιΝΕΟΖΕD D02E18 35A tem 3. Ρελέ διαφυγής  3 φάσεις 40Α FΗ-204ACτεμ 1. SH201T-C20 μικροαυτόματος 3Κα ψ 1P 20A τεμ2. Ε 219-3Cενδεικτική λυχνία τριπλή κόκκινη LEDτεμ1. 43893 Ε 229C-Cενδεικτική λυχνία LEDκόκκινη τεμ 2. SH201T-C16 μικροαυτόμματος 3ΚΑ C1P 16A τεμ2. SH201T-C10 μικροαυτόματος 3ΚΑ C 1P 10A τεμ3. Καλώδιο HO5W-U (NYM) 3X4 μετ20. Καλώδιο ΑΟ5W-U(NYM)3X1,5 μετ20. Καλώδιο ΑΟ5W-U(NYM)3X2,5 μετ 20. SINTRAπρίζα σούκο με καπάκι εξωτερική τεμ5. Ντουί  Ε27βακελίτου Α τεμ5. Χρονοδιακόπτης αστέρας τρίγωνο  τεμ.1. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι  την Δευτέρα 4/8/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην ...

  Περισσότερα...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάρτα καυσαερίων.

02-09-2014

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάρτα καυσαερίων.   Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για κάρτα καυσαερίων σχολικού λεωφορείου. Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 3 Σεπτεμβρίου 2014 έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2014, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740...

Περισσοτερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανταλλακτικά σχολικού λεωφορείου.

02-09-2014

  Βόλος: 2/9/2014 Αρ. Πρωτ: 7140/ΔΕ1179   Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανταλλακτικά σχολικού λεωφορείου.   Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για ανταλλακτικά σχολικού λεωφορείου. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η αγορά 1 πάουλο πόρτας και 2 μεντεσσέδων. Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 3 Σεπτεμβρίου 2014 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2014, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης...

Περισσοτερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αλλαγή ελαστικών σχολικού λεωφορείου.

02-09-2014

  Βόλος: 2/9/2014 Αρ. Πρωτ: 7137/ΔΕ1177   Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αλλαγή ελαστικών σχολικού λεωφορείου.   Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αλλαγή ελαστικών σχολικού λεωφορείου διαστάσεων 225/65116. Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 3 Σεπτεμβρίου 2014 έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2014, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο...

Περισσοτερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συντήρηση σχολικού λεωφορείου.

02-09-2014

  Βόλος: 2/9/2014 Αρ. Πρωτ: 7141/ΔΕ1180   Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συντήρηση σχολικού λεωφορείου.   Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για συντήρηση σχολικού λεωφορείου. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η αλλαγή σε τακάκια εμπρός, τακάκια πίσω φρένων, ροδέλα κάρτερ, φίλτρο λαδιού, λάδια, φίλτρα αέρος και φίλτρο πετρελαίου. Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 3 Σεπτεμβρίου 2014 έως και τις 5 Σεπτεμβρίου...

Περισσοτερα

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

27-08-2014

Βόλος, 25/8/2014Αριθ. Πρωτ.: 6928 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓια την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -∆Η.ΠΕ.ΘΕ. -  ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.2.    Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.3.    Τις διατάξεις...

Περισσοτερα

Μεγάλη συμμετοχή και πολλά παιδικά χαμόγελα στο Αθλητικό Καλοκαίρι του Δήμου Βόλου

25-08-2014

Μεγάλη συμμετοχή και πολλά παιδικά χαμόγελα στο Αθλητικό Καλοκαίρι του Δήμου Βόλου

Για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς συμπολίτες μας. Από το 2004 ξεκίνησε το «Αθλητικό Καλοκαίρι» και συνεχίζεται ακόμη και σήμερα με πολύ παιχνίδι, αθλητισμό, αλλά και ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά 7 – 12 ετών. Στόχος της Διεύθυνσης Αθλητισμού του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου είναι η συμμετοχή και η γνωριμία των παιδιών σε αθλήματα με τη μορφή παιχνιδιού. Το παιχνίδι (καθοριστικό για...

Περισσοτερα

Κατάταξη Μοριοδότησης παιδιών Σχολικού Έτους 2014 - 2015

22-08-2014

Κατάταξη Μοριοδότησης παιδιών Σχολικού Έτους 2014 - 2015                           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ                           ΣΥΝΟΛΟ          ΑΡΙΘΜΟΣ                                                                                             ΜΟΡΙΩΝ           ΠΑΙΔΙΩΝ    ΥΠΗΡΕΣΙΑ:         ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗ                                  Παιδικοί Σταθμοί                           ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ :  ΑΓΡΙΑ     1  .ΑΡΕΘΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ                            35                    3     2  .ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ  ΜΙΣΕΛ-ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                35                    3     3  .ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                            35                    2     4  .ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                               35                    2     5  .ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ                        30                    2     6  .ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ  ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ                                   30                    1     7  .ΛΑΜΠΑ  ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΙΑ...

Περισσοτερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΑΚ …

21-08-2014

Βόλος,21/8/2014                                                                                    Αρ. Πρωτ 6850/1130 Θέμα : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΑΚ Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια υλικών για ΕΑΚ. Σπιράλ σύνδεσης 80cm ½’’ τεμ4. Τηλέφωνο 34-4265/5 τεμ4. Σχαράκια inox 12x12 τεμ5. Πένσα μόνωσης βενμαν 1000wτεμ2. VEROLAC 49 0,75L τεμ7. Διαλυτικό νίτρου 0,75L τεμ 2. SPREY VIVE τεμ3. Ρολλό  ROLLEX 24cm τεμ 2. Δεματικά μαύρα 360χ4,80 τεμ 3.(πακέτα) Σπρέι επαφών τεμ 1. Κλειδαριά κουτιαστή FF τεμ1. Κλειδαριές LOGOLINE 45 τεμ2. Λάστιχο ½ SUPERμέτρα 8. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να...

Περισσοτερα
Κανένα γεγονός