Ανασυσταμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Καθαριστών/στριών Σ.Ο.Χ 1/2015 (θέση 11η – 14η).

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Ανασυσταμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Καθαριστών/στριών Σ.Ο.Χ 1/2015 (θέση 11η – 14η).

Ανακοίνωση της υπ.αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός Καλλιτεχνικού Διευθυντή – Σκηνοθέτη για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Βόλος 3/3/2017 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:2459 … Περισσότερα

Ανασυσταμένοι πίνακες ΣΟΧ 1/2016.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟNHΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 2. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 7/2016 Ειδικότητας ΠΕ καθηγητών φυσικής αγωγής (με άδεια ναυαγοσώστη).)

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 7/2016 Ειδικότητας ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ) : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

1 2 3 4 5 8