Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ασπρόμαυρου φωτοτυπικού – Εκτυπωτή Laser για τις ανάγκες του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Βόλος: 13/03/2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                     Αριθμ.Πρωτ.:2906/ΠΡ410

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2421091194/91196

 

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ασπρόμαυρου φωτοτυπικού – Εκτυπωτή Laser για τις ανάγκες του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη των αναγκών εκτυπώσεων του Τμήματος Προσωπικού προτείνεται η αγορά ασπρόμαυρου φωτοτυπικού – εκτυπωτή Laser με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Παραγωγή : τουλάχιστον 20.000 αντίγραφα μηνιαίως
 • Ταχύτητα αντιγραφής/εκτύπωσης τουλάχιστον 22 σελίδες/λεπτό Α4
 • Σάρωση έγχρωμη τουλάχιστον 600dpi
 • 2 εμπρόσθιες κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού για Α4 και Α3 τουλάχιστον 500 φύλλων έκαστη
 • Πλαϊνή κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού, τουλάχιστον 150 φύλλων (multy By- pass)
 • Zoom 25-400% με βήματα του 1%
 • Ένα σκανάρισμα πολλά αντίγραφα
 • Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
 • Σάρωση σε δίκτυο – υπολογιστή
 • Βάση – Τροχήλατη – με αποθηκευτικό χώρο
 • Αυτόματη επιλογή χαρτιού
 • Αυτόματη διπλή όψη αντιγράφων
 • Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων, με αναστροφή (διπλής όψης, τουλάχιστον 50 φύλλων)
 • Κάρτα δικτύου
 • Σύνδεση με υπολογιστή
 • Τεχνική υποστήριξη, παρεχόμενη συντήρηση (service) από τον προμηθευτή – μειοδότη.
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας (1) ενός έτους.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη και δαπάνη, να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά, μέχρι την Παρασκευή 17/03/2017, στις 12:30 μμ, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως (Μεταξουργείο).Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421091196/2421091194.

Η προσφορά θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο αίτημα μας ,να περιέχει την σφραγίδα του προμηθευτή καθώς και τα στοιχεία (Διεύθυνση,Πόλη,οδός,τηλ. Επικοινωνίας, ΑΦΜ,Δ.Ο.Υ, Τ.Κ).

 

Η Προϊσταμένη

της Δ/νσης Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών

 

Σοφία Αποστολίδου