Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου Εσόδων – Εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237Α).


Οικονομικό Έτος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 31-03-2017. Αρχείο pdf: 2017-03-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 28-02-2017. Αρχείο pdf: 2017-02-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 31-01-2017. Αρχείο pdf :2017-01-esoda-exoda

Οικονομικό Έτος 2016

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2016 έως 30-12-2016. Αρχείο pdf : 2016-12-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2016 έως 30-11-2016. Αρχείο pdf : 2016-11-esoda-exoda