Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022
εκδηλώσεις &
προγράμματα
Παλαιότερες Ημερολογιακά Προσεχείς
 • Σεπτεμβρίου
 • Οκτωβρίου
 • Νοεμβρίου
 • Δεκεμβρίου
 • Ιανουαρίου
 • Φεβρουαρίου
 • Μαρτίου
 • Απριλίου
 • Μαΐου
 • Ιουνίου
 • Ιουλίου
 • Αυγούστου
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
Εγγραφή σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Δημοτικό Ωδείο Βόλου Κατάθεση Voucher για ΕΣΠΑ Ηλεκτρονικές Πληρωμές Κρατήσεις Αθλητικών Χώρων
ανακοινώσεις
Αποφάσεις Διαγωνισμοί Θέσεις Εργασίας Νέα
> 27/01/2022 Αμοιβή της δικηγόρου Κατερίνα Νικ. Γεράκα όπως αντ’ ημών και δια λογαριασμόν του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου αρ. ΦΕΚ συγχώνευσης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 1316/16.06.2011, να προβεί σε όλες τις αναγκαίες πράξεις προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου, διαδικασία Εργατικών Διαφορών κατά τη δικάσιμο της 01.02.2022. Συγκεκριμένα: α) να παρασταθεί για λογαριασμό του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Περισσότερα
Περισσότερα
> 19/11/2021 Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)»
Περισσότερα
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ