Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
εκδηλώσεις &
προγράμματα
Παλαιότερες Ημερολογιακά Προσεχείς
 • Φεβρουαρίου
 • Μαρτίου
 • Απριλίου
 • Μαΐου
 • Ιουνίου
 • Ιουλίου
 • Αυγούστου
 • Σεπτεμβρίου
 • Οκτωβρίου
 • Νοεμβρίου
 • Δεκεμβρίου
 • Ιανουαρίου
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
Εγγραφή σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Κατάθεση Voucher για ΕΣΠΑ Ηλεκτρονικές Πληρωμές
ανακοινώσεις
Αποφάσεις Διαγωνισμοί Θέσεις Εργασίας Νέα
> 16/06/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 145 - Υπηρεσίες συμπλήρωσης τεχνικού φακέλου του βρεφονηπιακού σταθμού Αρίονα για την ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ. αρ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ τ. Β΄1586) και το 71 Π.Δ., άρθρο 12., του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.
Περισσότερα
Περισσότερα
> 11/03/2021 Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Περισσότερα
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ