Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022
εκδηλώσεις &
προγράμματα
Παλαιότερες Ημερολογιακά Προσεχείς
 • Ιουλίου
 • Αυγούστου
 • Σεπτεμβρίου
 • Οκτωβρίου
 • Νοεμβρίου
 • Δεκεμβρίου
 • Ιανουαρίου
 • Φεβρουαρίου
 • Μαρτίου
 • Απριλίου
 • Μαΐου
 • Ιουνίου
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
Εγγραφή σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Εγγραφή στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου Κατάθεση Voucher για ΕΣΠΑ Ηλεκτρονικές Πληρωμές Κρατήσεις Αθλητικών Χώρων Εγγραφή στη Δημοτική Σχολή Χορού
ανακοινώσεις
Αποφάσεις Διαγωνισμοί Θέσεις Εργασίας Νέα
> 28/11/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΟΕΠΑΠ 215/2022:<Έγκριση παράτασης Σύμβασης υπ.αριθμ. 27/2022 με ΑΔΑΜ:22SYMV01167958 2022-08-31 για έναν ακόμη (1) μήνα (για τον μήνα Δεκέμβριο) με το συνεργείο καθαρισμού για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου επί της εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης και την ολοκλήρωσης της διαδικασίας του αντίστοιχου Ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα την παράγραφο γ, σχετικά με την Απευθείας Ανάθεση με Διαπραγμάτευση>.
> 28/11/2022 Παράταση Σύμβασης για έναν ακόμη (1) μήνα (για τον μήνα Δεκέμβριο) με το συνεργείο καθαρισμού για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, την ολοκλήρωση και την συμβασιοποίηση του Ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 συγκεκριμένα την παράγραφο γ, σχετικά με την Απευθείας Ανάθεση με Διαπραγμάτευση.
> 28/11/2022 Αποδέσμευση. Υπηρεσίες Ιατρού Παιδιάτρου, για το έτος 2022, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου όπως προβλέπεται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ Β' 4249/5-12-2017, αρ. απ. 41087).
Περισσότερα
Περισσότερα
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ