Ακύρωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στη χώρα με Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ακύρωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στη χώρα με Κοινή Υπουργική Απόφαση ως μέτρο πρόληψης για την εξάπλωση του κορωνοϊού.