Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2019: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2019 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

 

ΔΕΣEPITYXONTES

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ