Κυριακή, 7 Μαρτίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2019: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2019 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

ΔΕΣ KATATAXI

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ