Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Ανακοίνωση αναστολής διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2015).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή στην πρόσληψη καθώς και κάθε προπαρασκευαστική αυτών πράξη. Ως εκ τούτου αναστέλλεται προσωρινά η διαδικασία πρόσληψης βάση της υπ’ αρίθμ. 1/2015 Ανακοίνωσης του Οργανισμού μας και θα συνεχιστεί μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ