Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 6/2014 για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), συνολικά οκτώ (8) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να λειτουργήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Δήμο Βόλου «Άθλησης για Όλους» της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 6/2014  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής  Αγωγής :

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΙΑΚΑ

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 6_2014 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΓΑ)

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ