Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2014 για σύμβαση ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων ΔΕ Βοηθών Νηπιαγωγών – Βρεφονηπιοκόμων και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2014 για σύμβαση ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων ΔΕ Βοηθών Νηπιαγωγών – Βρεφονηπιοκόμων και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων :

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

4.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ