Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2014 για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/τριών.

     Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2014 για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/τριών :

1. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

2. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ