Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 8/2016 για πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Βόλος 19/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                              Αρ.Πρωτ.13890/ΔΑ2208
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) »

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθ. 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’) Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
 2. Το άρθρο 29 του ν. 4151/29.04.2013 σύμφωνα με το οποίο η πρόσληψη Π.Φ.Α., που απασχολούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων «Άθληση
  για Όλους», εξαιρείται των διαδικασιών της υπ.’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄280) του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Την υπ’ αριθ. 89/2016 Απόφαση του Δ.Σ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για την «έγκριση υλοποίησης Π.Α.γ.Ο 2016-2017».
 4. Την Απόφαση Υφ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπουργού Εσωτερικών,Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
  Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την «Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των
  ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2016−17 με αριθ. ΦΕΚ 2863/Β/08-9-2016.
 5. Την υπ΄αριθμ. 255/2016 Απόφαση του Δ.Σ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για την «Έγκριση διενέργειας προκήρυξης για
  την πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α».
 6. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

 

Ανακοινώνει

   Την πρόσληψη δέκα (10) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωρομίσθιας προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Δήμο Βόλου «Άθλησης για Όλους» της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά την περίοδο 2016 – 2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση, ως εξής:

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Αίτηση

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ