Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Ανάρτηση αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 5/2014 για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών

     Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 5/2014 για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών :

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ