Ανασυσταμένοι πίνακες επιτυχόντων και κατάταξης ΣΟΧ 3/2017 Ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών.

Ανασυσταμένοι πίνακες επιτυχόντων και κατάταξης ΣΟΧ 3/2017 Ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών :

  1. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  2. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ