Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2023

Ανασυσταμένοι πίνακες υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου εργασίας για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 – 2024

Ανασυσταμένοι πίνακες  απορριπτέων, κατάταξης επιτυχόντων, κατηγορίας (ΤΕ)

Ανασυσταμένοι πίνακες απορριπτέων, κατάταξης, κατηγορίας (ΔΕ)

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ