Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Ανασυσταμένοι πίνακες της ΣΟΧ 2/2018 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

Ανασυσταμένοι πίνακες της ΣΟΧ 2/2018 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων:

  1. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101)
  2. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101)
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ