Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΔΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023

Ανασυσταμένοι πίνακες Υποψηφίων κατηγορίας (ΔΕ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1 /2023

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

Πίνακας απορριπτέων

Πίνακας επιτυχόντων

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ