Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Ανασυσταμενος πίνακας Ανακοίνωσης 1/2015 (θεση 119).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Βόλος,  30/10/2015
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 10680
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

 

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ

Η Καλλιτεχνική Επιτροπή που απαρτίζεται από τους 1: Ανδρέα Μιμαίο, 2: Παρασκευή Τσιμά, 3: Αργύρη Μπατσκίνη, εξετάζοντας τις ενστάσεις των υποψηφίων: Λεμονιάς Βαρακλιώτη με αριθμ. Πρωτ.10157 και της Σοφίας – Ευαγγελίας Τσιμπανάκου με αριθμ.Πρωτ.10267 κατέληξε στην ανασύσταση του Πίνακα που αφορά τον κωδικό Θέσης 119:

Δείτε τον πίνακα εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ