Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Ανασυσταμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021

Ανασυσταμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021

ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ