Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023
Ανασυσταμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Καθαριστών/στριων Σ.Ο.Χ 1/2015.

ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΟΧ 1/2015

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ