Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. (ΘΕΣΗΣ 102) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2023

ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. (ΘΕΣΗΣ 102) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2023

 

Ανασυσταμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ