Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023

Ενόψει του προγραμματισμού των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου για την περίοδο 2022-2023 και βάσει των αποφάσεων 165/2022 &  166/2022 για λειτουργία θεματικού πάρκου στην Πλατεία Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου για την περίοδο 2022-2023, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους φορείς να καταθέσουν προτάσεις για λειτουργία θεματικού πάρκου στην Πλατεία Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 20/10/2022 έως 31/1/2023.

Οι προτάσεις θα κατατεθούν από 10 έως 14 Οκτωβρίου 2022 στα γραφεία της Δ/νσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου στο κτήριο του «Μεταξουργείου» στη διεύθυνση Νικομηδείας 2 στη Νέα Ιωνία και ώρα 10:00-13:00 ή ηλεκτρονικά στο infopolitismos@doepap.gr.  Στις προτάσεις θα πρέπει να περιγράφεται συνοπτικά το περιεχόμενο του Θεματικού Πάρκου, ενδεικτικός προϋπολογισμός και προδιαγραφές.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 166/2022 του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου και τον ν. 4412/2016, άρθρο 32, για περίπτωση β της παραγράφου 2: για «δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης». Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν ως προς το συνολικό τους κόστος, την πρωτοτυπία του θέματος και του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν.  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421082870.

Τελευταία Νέα
Δημοσίευση 13/03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Προμήθεια χημικών και απολυμαντικών υλικών για την εύρυθμη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών , «Ιάσων Ζηργάνος» & «Βασίλης Πολύμερος», της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Δημοσίευση 13/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες έλεγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων των σχολικών οχημάτων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 και του επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Δημοσίευση 07/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου, σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ