Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Παρακαλούμε για την σωστή σας ενημέρωση διαβάστε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο     3/2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο3

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ