Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022
Αποφάσεις Απο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
> 20/01/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 ΚΑΙ ΘΕΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ" ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-01-2022, ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
1 2 3 503
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ