Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021
Αποφάσεις Απο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
> 25/02/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 34-Υπηρεσία ενοικίασης αναβατορίου για την τοποθέτηση προτζέκτορα, σκηνικών και ρύθμιση φωτιστικής κάλυψης στην οροφή του «Θεάτρου της Παλαιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας» για την ολοκλήρωση της θεατρικής παραγωγής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου , η οποία θα διεξαχθεί είτε δια ζώσης, είτε για διαδικτυακή μετάδοση.
> 25/02/2021 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡA ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020, ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ( Φ.Ε.Κ. 84/Τ.Α'/13.04.2020 )
> 25/02/2021 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡA ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2020, ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ( Φ.Ε.Κ. 84/Τ.Α'/13.04.2020 )
> 25/02/2021 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡA ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ( Φ.Ε.Κ. 84/Τ.Α'/13.04.2020 )
> 25/02/2021 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡA ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2020, ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ( Φ.Ε.Κ. 84/Τ.Α'/13.04.2020 )
> 24/02/2021 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡA ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2020, ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ( Φ.Ε.Κ. 84/Τ.Α'/13.04.2020 )
> 24/02/2021 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡA ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2020, ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ( Φ.Ε.Κ. 84/Τ.Α'/13.04.2020 )
> 24/02/2021 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡA ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2020, ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ( Φ.Ε.Κ. 84/Τ.Α'/13.04.2020 )
> 24/02/2021 Εργασίες αποχιονισμού γηπέδων ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα του ΕΑΚ, Νεάπολης, Πορταριάς της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλουλόγω επικινδυνότητας καταστροφής του φυσικού χλοοτάπητα από την κακοκαιρία «Μήδεια» κρίθηκε αναγκαία και σύμφωνα με την 35/2021 απόφαση του Δ.Σ του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου
> 24/02/2021 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡA ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2020, ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ( Φ.Ε.Κ. 84/Τ.Α'/13.04.2020 )
> 24/02/2021 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡA ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2020, ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ( Φ.Ε.Κ. 84/Τ.Α'/13.04.2020 )
> 24/02/2021 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡA ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2020, ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ( Φ.Ε.Κ. 84/Τ.Α'/13.04.2020 )
1 2 3 366
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ