Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Αποτελέσματα Ανακοίνωσης 1/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έξι (6) ατόμων, ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση περιόδου 2021.

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 1/2021  που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου:

  1. Πίνακας επιτυχόντων που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την Ανακοίνωση 1/2021 του Ν.Π.Δ.Δ  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
  2. Πίνακας σειράς κατάταξης που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την Ανακοίνωση 1/2021 του Ν.Π.Δ.Δ  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ