Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
Αποτελέσματα Ανακοίνωσης 2/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε (5) ατόμων, ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση περιόδου 2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2021

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ