Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Αποτελέσματα ανακοίνωσης 2/2023 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου

Αποτελέσματα ανακοίνωσης 2/2023 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών  με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου

 

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

Πίνακας απορριπτέων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ