Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Αποτελέσματα ανακοίνωσης 3/2023


Αποτελέσματα ανακοίνωσης 3/2023 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
ωρομίσθιου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

Κωδικός θέσης 101  Πίνακας κατάταξης, πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός θέσης 103 πίνακας κατάταξης πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός θέσης 104 πίνακας κατάταξης πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός θέσης 105 πίνακας κατάταξης, πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός θέσης 106 πίνακας κατάταξης, πίνακας επιτυχόντων, πίνακας απορριπτέων

Κωδικός θέσης 107 πίνακας κατάταξης πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός θέσης 108 πίνακας κατάταξης, πίνακας επιτυχόντων, πίνακας απορριπτέων

Κωδικός θέσης 109 πίνακας κατάταξης, πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός θέσης 110 πίνακας κατάταξης, πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός θέσης 111 πίνακας κατάταξης πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός θέσης 112 πίνακας κατάταξης πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός θέσης 113 πίνακας κατάταξης, πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός θέσης 114 πίνακας κατάταξης, πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός θέσης 115 πίνακας κατάταξης, πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός θέσης 116 πίνακας απορριπτέων

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ