Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022
Αποτελέσματα ανακοίνωσης 4/2015 για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ