Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Αποτελέσματα ανακοίνωσης 4/2015 για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ