Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Αποτελέσματα ανακοίνωσης 4/2022 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Ηθοποιών (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αποτελέσματα ανακοίνωσης 4/2022 για την πρόσληψη προσωπικού, ενός (1) ατόμου ειδικότητας Ηθοποιών (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Πίνακες:

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

Πίνακας επιτυχόντων

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ