Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Αποτελέσματα ανακοίνωσης 5/2022 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Ζωγράφων(ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αποτελέσματα ανακοίνωσης 5/2022 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Ζωγράφων(ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής)» περιόδου 2022-2023»

Πίνακας απορριπτέων

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ