Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Αποτελέσματα ανακοίνωσης 6/2022 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Καθηγητών Ζωγραφικής (ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αποτελέσματα ανακοίνωσης 6/2022 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Καθηγητών Ζωγραφικής (ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ