Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ1/ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΜΕ1/2023 για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Πίνακας επιτυχόντων

Πίνακας κατάταξης

Πίνακας απορριπτέων

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ