Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας Μαγείρων ΔΕ

Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας Μαγείρων ΔΕ.

 

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

Πίνακας Επιτυχόντων

Πίνακας Απορριπτέων

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ