Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2023

Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση  καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” Περιόδου 2023 – 2024

Κωδικός θέσης 101

Πίνακας κατάταξης

Πίνακας επιτυχόντων

Πίνακας απορριπτέων

 

Κωδικός θέσης 102

Πίνακας κατάταξης

Πίνακας επιτυχόντων

Πίνακας απορριπτέων

 

Κωδικός θέσης 103

Πίνακας κατάταξης

Πίνακας επιτυχόντων

Πίνακας απορριπτέων

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ