Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ1 /2022

Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

ΠΙΝΑΚΕΣ

Κωδικός θέσης

101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ