Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ’ αριθ. 2/2015 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Παιδικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

Πίνακες ΠΕ Εκπαιδευτικών :

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακες ΠΕ Νηπιαγωγών :

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

4. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

5. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ