Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ3/2023

Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2023  για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Κωδικός Θέσης 101

Πίνακας κατάταξης

Πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός Θέσης  102

Πίνακας κατάταξης

Πίνακας επιτυχόντων

Κωδικός Θέσης 103

Πίνακας κατάταξης

Πίνακας επιτυχόντων

Πίνακας απορριπτέων

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ