Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ.αριθμ. 3/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη << Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής>>.

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 3/2015  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΠΕ Νηπιαγωγών :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ