Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024
Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ.αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης <<Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγαλματικής ζωής>> στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΔΕ Μαγείρων :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΥΕ Καθαριστριών :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ