Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ’αριθμ. 5/2015 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε δομές της Διεύθυνσης Αθλητισμού του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Βόλου.

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 5/2015  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΠΕ Ναυαγοσώστες :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ