Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Αποτελέσματα μοριοδοτησης παιδικών σταθμών Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παιδικών σταθμών σήμερα 18/8/2016 αναρτεί όλα τα αποτελέσματα της μοριοδότησης παιδιών για το σχολικό έτος 2016-2017, ανάλογα με την κατηγορία της αίτησης τους.Τα στοιχεία για τα οποία ενδιαφέρεστε θα τα βρείτε πατώντας επάνω στην αντίστοιχη κατηγορία.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΟΙ ΒΡΕΦΙΚΟ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΟΙ ΒΡΕΦΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΙ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΙ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

Σημείωση: τα ονοματεπώνυμα των παιδιών που έχουν επιλεγεί  για τα παιδικά τμήματα και για το βρεφικό τμήμα είναι όλα όσα βρίσκονται  μέχρι την κόκκινη γραμμή όλοι οι υπόλοιποι είναι επιλαχόντες. Οι άνεργοι και οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνουν μόρια.

 

 

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ