Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2016.

Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης ΣΟΧ 1/2016 :

Πίνακες ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Πίνακες ΥΕ Καθαριστριών :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Πίνακες ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων :

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ