Σάββατο, 28 Μαΐου 2022
Αποτελέσματα τις ανακοίνωσης 1/2015 για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ 524/80.

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 1/2015 :

1. Πίνακας καταταξης

2. Πίνακας απορριπτέων

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ