Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Ηθοποιών,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Ηθοποιών,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πίνακες:

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

Πίνακας απορριπτέων

Πίνακας επιτυχόντων

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ