Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας Εκπαιδευτών Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας Εκπαιδευτών Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Πίνακες:

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

Πίνακας απορριπτέων

Πίνακας επιτυχόντων

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ