Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 3/2021 για την πρόσληψη προσωπικού Εκπαιδευτών Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΕ

Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 3/2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου προσωπικού, Εκπαιδευτών Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΕ, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ