Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 4/2021 για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης 4/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  συνολικά είκοσι τεσσάρων   (24) ατόμων για την κάλυψη  αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Πίνακες:

Κωδικός Θέσης 101  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 102  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  

Κωδικός Θέσης 104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Κωδικός Θέσης 105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Κωδικός Θέσης 106 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 107  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 108 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 109 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 111 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 112 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 113 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 114 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 115 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 116 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός  Θέσης 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 118 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Κωδικός Θέσης 119 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Κωδικός Θέσης 120 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 121  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κωδικός Θέσης 123 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ