Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 5/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης 5/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  συνολικά οχτώ  (8) ατόμων πέντε γυναικών και τριών ανδρών, για την κάλυψη των αναγκών για την πραγματοποίηση της νέας θεατρικής παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου.

Πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ